Начало

Международен фолклорен конкурс "Пауталия"

Осемнадесети Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, който ще се проведе в периода 5 – 7 юли 2024 г. се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил.
Председател на организационния комитет – Иван Андонов.
Цел: Да се даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор, да се съхрани и популяризира българското народно творчество и да се покаже неговото достойно място сред другите народи.
Художествен директор– Милена Маркова
Технически директор – Людмила Христова
Краен срок за изпращане на заявки: 28 юни 2024 г.

 

Регламент и заявка за участие - .pdf

Регламент и заявка за участие - .doc

 

Regulations with Application Form.doc

Regulations with Application Form.pdf

 

 

РЕГЛАМЕНТ
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Конкурсът се провежда в 4 раздела:
НАРОДНИ ТАНЦИ:
I гр. - до 13 г.  
II гр. -  до  17 г.  
III гр. - над 17 г.
Фолклорните танцови състави да не надвишават 26 човека и съпровод - до 8 човека.
програма - до 15 мин.

НАРОДНО ПЕЕНЕ
индивидуални изпълнители:
I гр. - до четвърти клас   
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
IV гр. -  от 18 г. до 30 г. включително
V гр. - над 30 г.                      
програма – до 6 мин.

!!! За изпълнителите във втора и трета възрастови групи – задължително изпълнението на една бавна и една бърза песен. Не е позволено използването на синбек!

фолклорни формации:
I гр. - до 13 г.   
II гр. - до 17 г.   
III гр. - 18-30 г.     
IV гр. - над 30 г.                  
програма - до 10 мин.
Фолклорните формации да не надвишават 26 човека и съпровод - до 8 човека

АВТОРСКА ПЕСЕН
I гр. - до 17 г.   
II гр. - над 17 г.  
програма - до 10 мин.

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ

индивидуални изпълнители  
АКОРДЕОН, ТАМБУРА и КЛАРИНЕТ
I гр. - до четвърти клас - програма - до 6 мин.
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст) - програма - до 8 мин.
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)- програма - до 10 мин.
IV гр. - от 18 г. до 30 г. включително
програма - до 15 мин.
V гр. - над 30 г.                      
програма - до 15 мин.
!!! За индивидуалните изпълнители по акордеон, тамбура и кларинет във втора и трета възрастови групи - задължително изпълнение на две пиеси – едната с бавна и бърза част, а втората – бърза.                                 

индивидуални изпълнители – други инструменти:
I гр. - до четвърти клас - програма - до 6 мин.
II гр. - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст) - програма - до 8 мин.
III гр. - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст) - програма - до 10 мин.
IV гр. – от 18 г. до 30 г. включително - до 10 мин.
V гр. - над 30 г. - програма - до 10 мин.

камерни формации и оркестри:
I гр. - до 13 г.       
II гр.  - до 17 г.
III гр. - 18-30 г.        
IV гр. - над 30 г.                    
програма - до 10 мин.

Всички участници се оценяват от професионално жури и се класират от I-во до III-то място в отделните групи и раздели.  
Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители от втора възрастова група по народно пеене, акордеон, тамбура и кларинет получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски клас или курс при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място в трета възрастова група получават право да кандидатстват за стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. По тази причина в тези категории ще бъдат присъдени по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.
Организаторите предвиждат 3 специални награди в отделните раздели. Всички състави получават плакет и грамота за участие.
Участниците в конкурса осигуряват сами музикалния съпровод.
Всички разходи по пътуването и престоя в гр. Кюстендил са за сметка на участниците.  

 

Намерете ни във

Фотогалерия

Конкурс "Биньо Иванов"

Насъщност

Чудак си бе, различен от чудаците.
Живееше във пещера на ъгъла,
говореха, че твърде е невзрачен,
че има куче зло и ято гълъби.
Не идваше при другите във кръчмата,
то, кръчмата, и тя се сви от лани -
и хората, и лятото се свършиха,
но той дойде отнякъде и тук остана.
Съсед му бе стар фехтовач на думи
и с него се сражаваха словесно -
тогава виждахме над пещерата лумнал
от Феникс огън да гори безчестия.
И цяло село бяхме храненикът му –
просяк го мислехме, хлебар бе всъщност,
но само в тъмното се рееше светликът му,
когато носеше по къщите насъщния.
Тъй времето вървеше, а във ниското
на тиха нива сееха се кръстове -
чудакът беше там и ги почистваше,
по-бял от всички ангелски отсъствия.
Докато дойде ден и всички чухме,
че влязъл в кръчмата и мълчаливо -
с рецептата за хляба и със кучето,
приседнал и прегърнал с поглед живите.
А после си заминал в свойта нива
голяма като хляба му пречистен.
И чудото му в селото сънувахме
все по-далеч от лошите ни мисли.

 

Първа награда
Светлана Ангелова
гр. Харманли