Начало Проекти Проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

Актуално

Читалище „Братство 1869” обяви регламента за Двадесет и третото издание на Международния конкурс за класическа китара, който ще се проведе от 3 до 6 април 2019 г. в гр. Кюстендил.
Конкурсът се организира ежегодно и е под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие до 27 март 2019 г.

ПОДРОБНОСТИ

Проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

    Проектът се реализира от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961”. Финансиран е от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D – имащa за цел развитието на младежката политика на Европейският Съвет.
    Период на изпълнение: 07.06.2010 – 08.10.2010 г.

    Ръководител на проекта: Людмила Василева Христова – зам. председател на сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил:
    Цели: Да допринесе за социалното сближаване и да подобри достъпа до социални права на младите хора в неравностойно положение; да доведе до активизиране и включване на младежи от различни етноси и с различен социален статус в съвместни дейности за популяризиране на идеята за Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.
    Целевата група на проекта са младежи от различни културни и етнически общности, на възраст между 16 и 30 год.
    Основни дейности: Пресконференции, двудневен обучителен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване”, конкурс за рисунка “Нарисувай своите права”, организиране на кръгла маса, заснемане и излъчване на 5 минутен видеоклип, посветен на темата за бедността и социалната изолация, информационна кампания за Международния ден на толерантността – 16 ноември, заснемане и излъчване на телевизионно предаване, организиране на концерт – хепънинг и др.
    Реализирането на дейностите по проекта ще допринесе за изграждането на трайно партньорство между Сдружение Младежки общински съвет – Кюстендил, Младежки доброволчески клуб към читалище “Пробуда 1961” - гр. Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил към читалище “Братство 1869”.

----------------------------------------
В салоните на читалище
 “Пробуда 1961“ беше открита изложба по проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”

    На 28 юни 2010 г. от 11:00 часа в салоните на читалище  “Пробуда 1961“ беше открита изложба по проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване” реализиран от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961” и финансиран от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D. В изложбата взеха участие наградените творби от регионалния конкурс за рисунка на тема “Нарисувай своите права” обявен по проекта. В кампанията участие взеха 32 ученика от различни училища на територията на община Кюстендил.
    Жури в състав Людмила Христова –ръководител на проекта, Иван Андонов – Председател на читалище “Братство 1869” и Светлин Кирилов – Председател на читалище “Пробуда 1961” определи победителите:
    1 място – Емилия Миланова - 13 г.
    2 място – Антонио Костадинов  - 12 г.
    3 място – Филип Димитров – 12 г.
    Всички участници в конкурса получиха предметни награди, а отличените творби ще бъдат отпечатани върху информационни афиши и разпространени по време на кампанията по повод Международния ден на толерантността.

----------------------------------------
 Кръгла маса на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване” 

    На 12 август – Международния ден на младите хора от 11.00 ч. в Синята зала на читалище «Братство 1869» се проведе кръгла маса на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване”. В кръглата маса взеха участие 30 представители на Сдружение «ЛАРГО», Български младежки червен кръст – Кюстендил, Агенцията за социално подпомагане – Кюстендил, Съвет по туризъм- Кюстендил, Бюро по труда – Кюстендил, членове на младежки организации от община Кюстендил и др.
    Бяха обсъдени инициативите на ЕС по темата, стратегии за подпомагане на хората живеещи в бедност и социална изолация.
Чрез реализирането на дейностa бе направен опит да се приобщят гражданите от Кюстендил и региона, към тази идея и се ангажира вниманието на заинтересовани страни и институции.
    Кръглата маса бе огранизирана от сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” по проект  “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”, финансиран от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D.

----------------------------------------
Двудневен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване – мерки на ЕС за справяне с проблема” 

    На 30.09 и 01.10.2010 в почивно селище с. Огняново, се проведе двудневен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване – мерки на ЕС за справяне с проблема” по проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване” - 4739.1.D.2010, реализиран от сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961” . В  семинара взеха участие 20 младежи представители на Сдружение “ЛАРГО”, сдружение “Младежки общински съвет”, NABEC, Български младежки червен кръст – Кюстендил, членове на младежки организации и ученически съвети от община Кюстендил и др.
    Лектори: Йордан Любенов и Димитър Станков
    По време на семинара бяха представени и дискутирани следните теми:
    1. “Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване” - Стратегически рамков документ. Приоритети и насоки.
    2. “Изследване на евробарометър за бедността и социалното изключване - 2009”
    3. “Кой е застрашен от бедност и какви мерки се предприемат?”
    4. “Европейска стратегия за заетост”             
    5. “Програма - Прогрес на ЕС”
    По време на семинара бяха проведени упражнения на тема “Уязвими групи”, “Комуникация с медиите по повод европеската година за борба с бедността и социалната изолация” и “Създаване на интерактивни и динамични дейности за включване на младите хора” и др.

----------------------------------------
 Информационна кампания по повод  Международния ден на толерантността – 16 ноември 

    На 03.11.2010 г. от 11:00 часа в районните на читалище “Братство 1869” -централната градска част, читалище “Пробуда 1961” – кв. Колуша  и ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се проведе Информационна кампания за разпространение на афиши, рекламни фланелки, информационни листовки и материали, свързани с Международния ден на толерантността – 16 ноември. В кампанията се включиха над 30 младежи - доброволци от сдружение “Младежки общински съвет”, читалище “Братство 1869”, читалище “Пробуда 1961”, сдружение “Младежки нрави в Кюстендил”, Европейски ученически клуб при ПМГ и др. По време на кампанията бе акцентирано върху огромното внимание, което отделя Европейския съюз и неговите институции, върху толерантността, равноправието и разбирателството. 

----------------------------------------
 Пресконференция 

    На 08.11.2010 г. от 11:00 часа в конферентната зала на читалище “Братство 1869”- гр. Кюстендил се проведе пресконференция за обявяване на резултатите от проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”. Проектът се реализира от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961” и бе с продължителност 5 месеца. Финансиран е от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D.
    Реализираните дейности и постигнатите резултати бяха представени от ръководителя на проекта Людмила Христова, Елина Костадинова, Иван Андинов и Светлин Кирилов.
На пресконференцията присъстваха представители на различни местни и регионални телевизии, радия и вестници.

 

Намерете ни във

Фотогалерия

Конкурс "Биньо Иванов"

ПЛАТЕН ГРАТИС

Стъпвам гратис и в собствен сюжет
по житейския хребет открито.
Цифром-словом сме точно безчет,
тези дето не плащаме "мѝто".

На ръба – по-отвесна от лъч,
Сатаната ме бута отдясно,
само крачка встрани (на калъч)
ме грозят преспи алчна опасност.

А отляво подпира на бис
моят женски инат (и с причина),
придирчив, но възпитан и чист.
Нека Дяволът малко почине.

За баланс нося менци с вода,
ветрове непослушни разнежвам,
дишам в пазвата им и крада
глътки волност от тях безметежно.

Стъпвам гратис? – Простима лъжа!
Май не искам на глас да призная,
че на всеки сант стриктно дължа
грам душа, разчертана до края!

Мая Нарлиева, гр. Харманли
Специална награда на Община Кюстендил