Home News Напредък на проекта "Изкуство и култура за всички"
Напредък на проекта "Изкуство и култура за всички"
Monday, 30 October 2023 15:43
There are no translations available.

В периода 1.09-31.10.2023 в рамките на проект „Изкуство и култура за всички" по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” бяха реализирани дейности, които имат принос към постигането на целите на проекта.  
През м. септември 2023 г. бе проведена последната по проекта еднодневна тематична творческа беседа между млади творци и професионалисти от училища по изкуствата и квалифицирани преподаватели в сферата на изкуството и културата с фокус върху деца и младежи роми, които могат да повлияят върху бъдещото им личностно и професионално развитие. Представена бе темата „Рисуване със светлина – фотография с дълга експозиция” с лектор Арсо Илиев, експерт „Графичен дизайн”. Беседата включваше теоретични и практически модули, чрез които участниците придобиха нови знания, повишиха общата си култура и разшириха мирогледа си по презентираната тема в сферата на изкуството и културата. Целта на дейността бе ромските деца и младежи да излязат от зоната си на комфорт и да разширят мирогледа си чрез общуване с професионалисти в сферата на културата, както и със свои връстници от други етноси.
През месеците септември и октомври 2023 г. продължи обучението на деца и младежи в Школата по народни танци и пеене под ръководството на професионални преподаватели по народно пеене и хореографи по народни танци от НЧ „Братство - 1869” гр. Кюстендил и НЧ „В. Левски 1965” гр. Кюстендил. Участниците разучаваха традиционни народни песни от Шопска и Тракийска фолклорни области, както и упражняваха различни вокални техники на пеене. Децата и младежите се обучаваха да изпълняват народни танци, характерни за Шопска, Северняшка, Македонска, Тракийска и Добруджанска фолклорни области, както и бяха упражнявани различни хореографски елементи, съобразно стила и характера на всяко хоро и спецификата на фолклорната област с цел усложняване и затвърждаване на разучаваните хора́ и постигане на по-голяма атрактивност и въздействаща сценична изява. Целта на дейността е подготовката на музикална програма за концерт-спектакъл, който ще бъде представен по време на следващата дейност по проекта - Празник „Изкуство и култура за всички“.
Проведени бяха две работни срещи на екипа, отговорен за изпълнението и управлението на проекта, на които бяха обсъдени организационни и логистични въпроси, свързани с успешното изпълнение на предстоящите дейности по проекта.
Проектът бе популяризиран сред целевите групи и обществеността чрез публикации в медиите и разпространение на информационни и рекламни материали, изготвени в съответствие с изискванията на Наръчника за комуникация и дизайн на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.
Проектът по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

 
Banner

Намерете ни във

Gallery

Конкурс "Биньо Иванов"

Изписване на празнотата
There are no translations available.

Онази бездна, над която се надвесваме,
ръбато си крепим едва животите,
изяжда ни, разяжда ни отвътре,
нали я виждаш, знаеш я, познаваш я?
И този глад със който заразява ни,
за да расте чрез болките от нямане,
усещаш го, на вкус унищожителен.
И в нея, и над нея все се срещаме,
но никой няма право да изпълни другия.
Накрая всички просто скачаме, пропадаме,
в обречен опит светлината да достигаме
през мъртви поначало разстояния.

Единствено запълвам с думи бездната,
аз друго нямам и не ми е дадено.
Хвърли ми от отсрещната страна
една, но избери внимателно.
Такава, дето да е мост
или пък стълба, полет,
само не съмнение!
А аз ще събера на тръгване,
на скачане ще събера
най-силните,
обратно ще ги извлека от тъмното,
за да ти ги оставя като надпис в нищото:
Обичахме! Това запълва бездните.


Специална награда на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" гр. Кюстендил
Ива Спиридонова-Найденова
гр. София