Home Projects Проект BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички“

Current

There are no translations available.

Старт на новата учебна година в читалище „Братство 1869” Кюстендил

ПОДРОБНОСТИ

Проект BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички“
Thursday, 02 March 2023 00:00
There are no translations available.

Проектът BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.
Приоритетна ос: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Период на изпълнение: 1.03.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил
Партньор: НЧ „Васил Левски 1965” гр. Кюстендил

 

Наименование на процедурата: Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

 

Код на процедура: BGCULTURE-3.001

Проектът ще адресира потребностите, свързани със:
• Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот; и
• Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности и възпитаване в толерантност към различните етноси в общността.

Целеви групи, които ще бъдат обхванати:
• Хора от ромското етническо и културно малцинство, в т.ч. ромски занаятчии, ученици и младежи;
• Служители на партньорските организации по проекта;
• Гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение и лица, интересуващи се от култура и изкуства;
• Лица в отдалечени райони;
• Експерти, заети в областта на изкуството и културата, в т.ч. представители на ромското етническо и културно малцинство;
• Представители на местната и държавна власт, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори и ромски лидери;

Очаквани резултати:
• Засилен мултиетнически културен диалог между децата от ромското и неромското население в Община Кюстендил;
• Повишен капаците на заинтересованите страни в общината за развитие на ромските деца и младежи чрез образование, творческа изява и общуване чрез изкуството.

 

Намерете ни във

Gallery

Конкурс "Биньо Иванов"

Цветето на солта
There are no translations available.

Морето се отдръпна,
отстъпи пред настъпващия студ;
вълните скриха лъвските си гриви.
Дори скалите се отрекоха
от нас – а някога простирахме
душите си
от изумруд и люспи
върху горещите им длани.
Кристалчетата fleur de sel,
с които ги засищахме,
са вече
рафинирана трапезна сол.
Изчезнаха един след друг и
цветовете – зеленият, след него жълтият...
Остана само споменът за взрив,
за луди приливи и отливи в небцето.

За някаква
живяна
соленост на мига.
Защо застигаме умирането си?
Били ли сме изобщо някога на път?

Край Атанасовското езеро отдавна
не прелитат пеликани – Виа Понтика е само
експонирана метафора
за смърт.

Сега вървим на юг –
все по на юг
в мъртвилото на този бряг,
изгубил между хилядите хоризонти своето море,
и търсим в намека за синьо
цветето,
погребано от нас когато бяхме още
живи


Специална награда
Людмила Калоянова
гр. Созопол