Home News Приключиха дейностите по проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”
Приключиха дейностите по проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”
Friday, 11 June 2021 09:23
There are no translations available.

В продължение на 15 месеца НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил реализира дейности по проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.
Целта на проекта е повишаване качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и разработване на нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежите.
В рамките на проекта бе проведено проучване за анализиране и идентифициране на предлаганите туристически услуги и продукти и необходимостта от подобрения в областите - човешки ресурси, маркетинг и реклама и предприемачески инициативи в цялата трансгранична област, резултатите от което бяха представени пред заинтересованите страни на проведена кръгла маса, както и бе представен проект на доклад за оценка на възможностите и предизвикателствата за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион.
Изготвен бе План за действие, който бе обсъден в рамките на три срещи на фокус групи, проведени в Кюстендил, Видин и Пирот с оглед получаване на обратна връзка от представители на туристическия сектор и други заинтересовани страни. Целта на плана бе да се идентифицират конкретни мерки за повишаване на квалификацията и уменията, насърчаване на предприемаческото мислене в сектора на туризма, заедно с предложения за подобряване на образованието, бизнес средата и законодателството, идентифициране на отговорните органи и показателите, които да бъдат наблюдавани и оценявани.
Проведено бе специализирано обучение за 135 млади предприемачи в туризма в Кюстендил, Видин и Пирот, разработена бе онлайн платформа за консултации и обучения в областта на туризма и мобилно приложение, както и учредена мрежа от предприемачи в областта на туризма.
Постигнатите резултати от проекта ще донесат допълнителни ползи за трансграничния регион като: осигуряване на ключови бизнес умения и създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите хора; по-доброто използване на местния потенциал, забавяне процеса на миграция и постигане на устойчиво икономическо развитие от двете страни на границата; увеличаване на възможностите за интелигентен икономически растеж на местно и трансгранично равнище.
Бенефициент по проекта е НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил в партньорство с Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие“, гр. Пирот, Сърбия.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

За контакти:
НЧ „Братство 1869“
2500 гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий” 11
Тел: +359 78 52-63-95, +359 78 52-91-95, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.bratstvokn.org

 

За кандидат-студенти

Намерете ни във

Gallery

Конкурс "Биньо Иванов"

ПРИЮТ ЗА ПТИЦИ
There are no translations available.

В приюта се срещнахме с него. Навярно
това бе поредната среща на изоставени птици.
Аз бях синигерче с малко сърце. Той беше гарван-
наглед невъзможна любов, стояща на жицата.

И как на теста „За двама“ да ни пишат шестица?
С неговите черни криле, с кръпки от спомени,
с наивното късче небе над моята цветна главица -
две парчета живот, от други прогонени.

Беше приказно беден, но такъв го търсех отдавна,
с много място в сърцето за лунни сияния
и тихо, и кротко се случи - синигер и гарван
си подарихме любов. Само това ни беше останало.

Живеехме кротко, с трохи от доброто подадени,
стиснали здраво света върху тънката жица,
докато един ден не чух : „Синигерче алено,
приготви се. Дошли са за теб твоите птици“.

А той ме прегърна с крилото, съшито от мене,
и после се сви, да не гледа как си отивам.
Беше отдавна… Всяка любов е до време…
Но нашата, наглед невъзможна, е тук и е жива.

Светлана Ангелова
Поощрителна награда