Начало Новини

Актуално

VI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛИКИ УЧИТЕЛИ” и

IV МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС „ВИКТОР МЕРЖАНОВ”

10 - 20 август 2017 г., гр. Кюстендил


ПРОГРАМА

„Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил” (Проект: BG051PO001-1.1.07-0035)
Среща, организирана от Институт отворено общество - София
Петък, 14 Юни 2013 10:04

На 12.06.2013 г. в читалище „Братство 1869” бе проведена среща, организирана от Институт отворено общество - София в рамките на проект ”PAIRS – Еeffective Programmes for the Active Integration/Inclusion of Roma in South-East Europe”.
В срещата взеха участие г-н Петър Паунов – кмет на община Кюстендил, г-н Иван Андонов – председател на Общински съвет – Кюстендил и председател на читалище „Братство 1869”, г-жа Радостина Васева - директор на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” при община Кюстендил, представители на организации и институции от Унгария, Албания, Сърбия, Румъния и Украйна, както и представители на НПО от гр. Кюстендил и малцинствени групи.

продължава>
 
Работна среща с партньорите по проекта
Вторник, 07 Май 2013 16:18

На 29.04.2013 г. в НЧ "Братство 1869" бе проведена работна среща с ръководителите на партньорските организации по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 "Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1"Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

продължава>
 
Пресконференция за за обявяване на резултатите по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”
Вторник, 30 Април 2013 13:12

На 30.04.2013 г. от 11:00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе пресконференция за обявяване на резултатите по проект - „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил”, на която бяха представени целите, очакваните резултати и екипа по проекта.

продължава>
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Четвъртък, 25 Април 2013 09:28

На 30.04.2013 г. от 11.00 ч. в „Синята зала” на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил ще бъде проведена пресконференция за обявяване на резултатите от проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Цялото прессъобщение

 
Работна среща на екипа по проекта
Вторник, 02 Април 2013 14:08

На 02.04.2013 г. в НЧ „Братство 1869” бе проведена работна среща на екипа по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Работна среща на екипа по проекта
Понеделник, 11 Март 2013 11:49

На 04.03.2013 г. в НЧ „Братство 1869” бе проведена работна среща на екипа по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Работна среща с партньорите по проекта
Неделя, 10 Февруари 2013 18:17

    На 06.02.2013 г. в НЧ "Братство 1869" бе проведена работна среща с ръководителите на партньорските организации по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 "Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1"Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

продължава>
 
Втори етап на професионалното обучение по професия „Офис секретар” специалност „Административно обслужване”
Вторник, 05 Февруари 2013 18:15

    От 1 февруари 2013 г. 12 лица, успешно завършили втория етап на професионалното обучение по професия „Офис секретар” специалност „Административно обслужване”, започнаха тримесечен платен стаж в НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и в партньорските организации по проекта – НЧ „Пробуда 1961” и Сдружение „ЛАРГО”. 

продължава>
 
Връчване на удостоверенията на втората група лица успешно завършили професионално обучение
Вторник, 29 Януари 2013 20:14

    На 29 януари 2013 г. в Синята зала на читалище "Братство 1869" гр. Кюстендил официално бяха връчени удостоверенията на втората група лица успешно завършили професионално обучение за част от професия „Офис - секретар”, специалност „Административно обслужване”.

продължава>
 
Финален изпит по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”
Вторник, 22 Януари 2013 20:05

    На 21 януари 2013 г. в ПГИМ „Й. Захариев” гр. Кюстендил се проведе теоретичния изпит на лицата включили се във второто професионално обучение за придобиване на квалификация за част от професия „Офис-секретар” специалност „Административно обслужване” по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил”.

продължава>
 
Работна среща на екипа по проекта
Вторник, 08 Януари 2013 18:47

На 07.01.2013 г. в НЧ „Братство 1869” бе проведена работна среща на екипа по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Вгоро професионално обучение
Вторник, 08 Януари 2013 18:44

В периода 1-31 декември 2012 г., 15 –те лица включени във второто професионално обучение за овладяване на част от професия „офис-секретар”, преминаха обучение по модулите „Работа с архив”, “Работа с офис техника”, „Фирмена култура”, „Организация на работното време”, „Човешки ресурси” и „Мениджмънт”, В края на всеки завършен модул обучаващите се решаваха тестове.

 
Работна среща на екипа по проекта
Вторник, 04 Декември 2012 11:52

    На 03.12.2012 г. в НЧ „Братство 1869” бе проведена работна среща на екипа по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Стартира второто професионално обучение
Сряда, 07 Ноември 2012 11:43

    На 05 ноември 2012 г. стартира второто професионално обучение за овладяване на част от професия „Офис секретар”, специалност „Административно обслужване”.
    В продължение на 20 дни, 15 –те обучаващи се лица, преминаха обучение по модулите „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Организация на труда”, „Комуникация” „Работа с компютър”, „Трудово-правни знания”, „Делова документация”, „Икономика” и „Работа с архив”.

 
Работна среща с партньорите по проекта
Вторник, 06 Ноември 2012 16:28

    На 06.11.2012 г. в НЧ "Братство 1869" бе проведена работна среща с ръководителите на партньорските организации по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 "Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1"Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

продължава>
 
Работна среща на екипа по проекта
Вторник, 06 Ноември 2012 16:25

    На 05.11.2012 г. в НЧ „Братство 1869” бе проведена работна среща на екипа по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Връчване на удостоверения
Петък, 02 Ноември 2012 10:33

    На 31 октомври 2012 г. в Синята зала на читалище "Братство 1869" гр. Кюстендил официално бяха връчени удостоверенията на успешно завършилите обучение за част от професия „Офис - секретар”, специалност „Административно обслужване”.

продължава>
 
Подбор на представители на целевата група
Сряда, 31 Октомври 2012 22:00

    На 30.10.2012 г. в Синята зала на читалище „Братство 1869” се проведе подбор на представители на целевата група, които ще се включат в обучение по професия „офис-секретар”, по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”.

продължава>
 
Работна среща с партньорите по проекта
Петък, 26 Октомври 2012 09:21

    На 25.10.2012 г. в НЧ „Братство 1869” бе проведена работна среща с представители на партньорските организации по проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1„Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Стартира втория етап на обучение
Четвъртък, 25 Октомври 2012 13:40

    От 05 ноември 2012 г. ще стартира второто обучение за овладяване на част от професия „Офис секретар”, специалност „Административно обслужване”. В него ще се включат 15 лица, избрани от комисия, чрез процедура по подбор.
   Обучението е дейност по проект  на читалище “Братство 1869” - „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил”, по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1„Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

продължава>
 
Финален изпит по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”
Вторник, 23 Октомври 2012 13:37

    На 22 октомври 2012 г. в ПГИМ „Й. Захариев” гр. Кюстендил се проведе теоретичния изпит на обучаващите се по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица  в гр. Кюстендил” за придобиване на квалификация за част от професия „Офис-секретар” специалност „Административно обслужване”.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL