Начало За проекта

Актуално

VI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛИКИ УЧИТЕЛИ” и

IV МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС „ВИКТОР МЕРЖАНОВ”

10 - 20 август 2017 г., гр. Кюстендил


ПРОГРАМА


ПРОЕКТ

„Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”

 

 

Приоритет: Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво
Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление
Стойност на проекта: € 46 458,94
Продължителност на проекта: 14 месеца
Период на изпълнение: 27.10.2014 - 26.12.2015

Екип по проекта:
Иван Андонов – ръководител проект
Елина Костадинова - счетоводител
Калин Маринов - координатор

Водеща организация: НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил
Партньор 1: Община Кюстендил
Партньор 2: Институт за икономическа политика гр. София

 

Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.